H-3980 Sátoraljaújhely, Pataki út 39

+36 47 521 067

rexbau@rexbau.hu

cégismertető

A mai Rex-Bau Építőipari Tervező, Bonyolító és Kivitelező Kft. elődjét a Rex Bt.-t magánszemélyek alapították a rendszerváltást követően 1990-ben. Az elmúlt 15 év politikai és gazdasági változásai szoros kapcsolatban voltak a cég életével. Mindenkor érzékenyen reagáltunk a piaci változásokra.

 

Kezdetben a tevékenységi kör szerteágazó volt, a többlábon való talponmaradást célozta meg a vezetőség. Ezért tevékenysége közé tartozott a kiskereskedelem, építészeti tervek készítése, magasépítő ipari kivitelezés. A megrendelői kör zömmel magán emberekből tevődött össze. Az éves forgalom néhány milliós nagyságra volt tehető, ehhez igazodott a cég alaptőkéje, valamint a személyi létszám is. A gazdasági és egyben az építőipari fellendülés megindulásával a cég az egyéb kereskedelmi tevékenységeket felszámolta és kizárólag a kivitelezés felé orientálódott. Az építőipari tervezést is csak a kapcsolódó munkákhoz végezte a Rex Bt.

 

Miután a fő tevékenység kizárólagosan a kivitelezés lett, a vállalat működésében a minőségi követelmények kerültek előtérbe. Tudatosan kezdtük gépesíteni a céget, valamint tudatosan kezdtük kiválasztani az alkalmazottakat. Fő szempont lett a megbízható munkavégzés és a szakmai tudás.

 

A bővülő megrendelések egyre jobban kitágították a piacot és változást igényeltek a cég szerkezeti és gazdasági felépítésében is. Ezért 1993-ban törzstőke emelés után Kft-vé alakult az előd cég.

 

Az átalakulást követően a megrendelői kör nagy részét már az Önkormányzatok és a környék nagyvállalatai tették ki. A helyi piacon való komoly pozíció betöltése és szerepvállalása már lehetővé tette, hogy ne kelljen az ország területén belül a távolabbi részeken munkát vállalni. A cég ennek megfelelően a környékbeli Önkormányzatoknál kezdett dolgozni és ennek megfelelően a helyi szakembergárdát kezdte igénybe venni.

 

A társaság jelenlegi létszáma: 20 fő

 

A társaság pénzügyileg stabil, a nagyobb volumenű építőipari munkákat is meg tudja finanszírozni. A végrehajtásért felelős munkahelyi vezető: az ügyvezető ill. a művezető.

 

A társaság kiemelt adózó, helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségeinek határidőben és pontosan eleget tesz, a beszállítók felé tartozása nincs. A cég ilyen irányú kapcsolatai rendezettek.

Büszkék vagyunk az eddigi eredményeinkre és töretlen fejlődésünkre, valamint szakmai tapasztalatainkra. A 20 főállású munkatársunk és évek óta alkalmazott alvállalkozóink szakértelmének, elhivatottságának valamint a kiváló műszaki háttérbázisunknak köszönhetően a bonyolultabb építőipari tevékenység elvégzésére is képesek vagyunk. Nem túlzás azt állítani, hogy nem csak szó szerint, de átvitt értelemben is stabil „alapokra” építkezünk.

 

Hitünk szerint az építkezés az állandóság és a biztonság jelképe. Ezen a területen csak azok a cégek képesek sikeresen kiszolgálni az igényeket, akik hosszú távra terveznek és a döntéseik során mindig a megrendelők érdekeit tartják szem előtt. Szerencsésnek érezzük magunkat, mert minden nap emberek ezrei használják az általunk épített utakat, járdákat, kerékpárutakat és egyéb építményeinket, amelyek során élvezhetik az általunk nyújtott előnyöket. Az emberek és autó sokaságán túl az idő próbája ellenőrzi és minősíti folyamatosan munkáinkat. Hisszük, hogy kizárólag ennek az állandó igénybevételnek való folyamatos megfelelés az egyetlen igazi értékmérője teljesítményünknek.

 

Az egyre nagyobb beruházásokban való részvétel formai és kiírási feltételei között már jelentős mértékben befolyásoló tényező a minőségirányítási rendszer megléte, ezért a Kft. 2003. januárjában, sikeresen ISO 9001:2000 minőség-irányítási rendszert auditált. A fenti „hitvallásban” szereplő gondolatokon túl már az üzleti partnereink elvárásában is megnyilvánult a minőségirányítási rendszer iránti igény.

 

Hisszük, hogy a töretlen fejlődés és a fejlesztés hosszú távon és véglegesen megtérülő beruházás Cégünknél.

 

Minden jog fenntartva: Rex-Bau Kft. Sátoraljaújhely

 Az oldalt készítette: Kiss Sándor   www.visualcenter.hu