H-3980 Sátoraljaújhely, Pataki út 39

+36 47 521 067

rexbau@rexbau.hu

Telephely fejlesztése

Felismertük, hogy a (helyi) de országos gazdaság fejlődésének kitörő pontja lehet a humánerőforrásokban, saját, alkalmazott humánerőforrásainkban lévő tartalékok kiaknázása. Felismertük, hogy ennek jelentősége a termelés és kivitelezés minden szintjén dolgozók (mérnökök, szakmunkások) magas fokú, hozzáértő és precíz tudáson alapuló munkájában rejlik. E tudás megszerzésének meghatározó, alapvető egyik helyszíne azon csarnok amelynek építésébe fogtunk, s amelynek felszerelésére és működtetésére pályázunk. Ezek mellett úgy véljük a szakmát és biztos megélhetést biztosító munkák jövőjén múlik a térség mikro- és kisvállalkozásainak fejlődése, piacra jutása. A csarnok nyújtotta szakismeret és lehetőség azért nagy értékű, mert sok helyi vállalkozás számára biztosít szakmunkát, mind a modern borászati technológiák során alkalmazott könnyűszerkezetes épületek, acéltartályok, csővezetékek, gépészeti vezetékek építéséhez, mind a hagyományos technológiák (mezőgazdasági, ipari csarnokok) építéséhez.

 

Cégünk, hasonlóan több térségi vállalkozáshoz permanensen küzd a szakemberhiány árnyképével. A jól képzett szakembergárda elvándorolt, jól fizető külföldi munkákat keresve, a kontraszelekció révén a gyengébb képességű szakemberek maradtak a térségben a szakképzés válsága miatt. Ezért is külön üdvözöltük a Kormány szakképzés mellett tett elkötelezettségét. Ehhez szeretnénk a saját, szerény vállalásunkkal hozzájárulni és a Tokaj-hegyaljai térség szakemberképzésében szerepet vállalni. Felismertük, hogy cégünk és helyi gazdaságfejlesztés alapvető szükséglete a saját nevelésű, ugyanakkor magas szintű, széles skálán és szakmai megfelelési szinten teljesíteni tudó szakemberek képzése. Cégünk a jelenlegi munkafolyamatainak ellátáshoz saját tulajdonú gépekkel rendelkezik. A szakemberképzés megteremtésének első lépcsőjeként 2015 első félévében felépül e célt szolgáló csarnokunk. Képzési célkitűzéseink megvalósításához, eszközparkunk bővítését tervezzük jelen pályázat keretében. E munkálatokat jelenleg műszaki felső vezetésünk szakmai hozzáértése megalapozza, pályakezdő mérnök(ök) gyakorlati oktatását és szakmai rutinjának megszerzését biztosítva. Ugyanezen koncepció kivitelezést tartjuk szerencsésnek a jelenleg többéves munkatapasztalattal bíró, fizikai munkásokat irányító középvezetőink közreműködésével a szakmunkások képzéséhez.

 

Elképzelések a fejlesztés során létrejövő termék, szolgáltatás iránti rövid és hosszú távú keresletről: A Tokaj-hegyaljai régió legfontosabb megélhetési és fejlődési területe a mezőgazdaság, borászat. Az elmúlt évtizedek (privatizáció, tulajdonos váltások) során ezen foglalkozásokat kiszolgáló létesítmények jelentősen amortizálódtak. A korszerű fejlődés és gazdasági kitörés szükségszerűvé teszi, ezen ágazat újraélesztése igényli a modern kiszolgáló épületek és technológiák alkalmazását. Ehhez szorosan kapcsolódik az általunk 25 éve végzett építőipari tevékenység, amely most a szakképzésbe történő bekapcsolódással új platformot teremt. Cégünk a válságot követő években ismerte fel, hogy milyen jelentősége van a humánerőforrásokban lévő tartalékok kiaknázásának, a professzionális (ma még hiányzó) szakemberek közreműködésének. Elméleti képzéseken eddig is kötelezően vettek részt szakembereink, ám gyakorlati képzésük minden esetben gondot jelentett. Ezt felismerve vágtunk bele e pályázatba. Meggyőződésünk, hogy ez a szakmai fejlődés elengedhetetlen a korszerű, piaci kihívásoknak és az új Magyarország társadalmi, gazdasági fejlesztéseinek. A támogatás elnyerése esetén valamennyi munkahelyet megtartjuk és 2-3 új munkahelyet teremtünk. Amennyiben vállalásunk és projektünk sikeres és fejlődésre predesztinált további új munkahelyek megteremtésében bízunk.

 

Összes hír

Minden jog fenntartva: Rex-Bau Kft. Sátoraljaújhely

 Az oldalt készítette: Kiss Sándor   www.visualcenter.hu